دکتر خسرو صادق نیت

برخی سوابق علمی و اجرایی:

  • استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • دبیر انجمن علمی پزشکی خواب ایران

  • رئیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی

  • طی دوره تکمیلی پزشکی خواب در دانشگاه تورنتو - کانادا

  • مدیر برنامه آموزش فلوشیپ طب خواب دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1392 تا کنون

  • عضو اکادمی طب خواب امریکا (American Academy of Sleep Medicine (AASM

  • سردبیر مجله علوم خواب  Journal of sleep sciences دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت

  • مسئول کلینیک های اختلالات خواب دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان های بهارلو و امام خمینی ''مرکز تحقیقات مغز و اعصاب'')