اولین فلوشیپ طب خواب کشور  دوره ی یکساله تحصیلی خود را در بیمارستان بهارلو  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران از اول مهر ماه سال 92 آغاز کرد . متخصصین داوطلبین شرکت  در دوره فلوشیپ خواب پس از ثبت نام در سال 91   در امتحان  کتبی و شفاهی  حضور یافتند. رشته های مجاز برای شرکت در این دوره شامل متخصصین رشته های طب کار، نورولوژی ، روانپزشکی،گوش وگلو وبینی ،بیماری های ریه  و کودکان می باشد.امسال برای اولین بار در ایران یک نفر  در این رشته پذیرفته شد و تحصیلات خود را آغاز کرد.  وی فارغ التصیل رشته ی تخصصی طب کار  است.